Bestuur

Het bestuur van T&B Wijk aan Zee bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Katinka de Boer

tel: 06-11434951          email: gk.deboer@hotmail.com

Penningmeester + ledenadministratie
Annita Venema (interim)

tel: 06-28916169         email: annitavenema@gmail.com

Secretariaat
Jos Venema

tel: 06-11360776          email: josvenema@gmail.com

Competitieleider & technische commissie
Jos Venema

tel: 06-11360776          email: josvenema@gmail.com

Wij stellen het op prijs, wanneer bij onze leden bepaalde gedachten/ideeën opborrelen, het bestuur daarover in te lichten.

Natuurlijk willen wij het ook graag weten, wanneer je bereid zou zijn je voor bepaalde zaken in te zetten. Het bestuur kan altijd – tijdelijke – extra hulp gebruiken.

Top