Home / Over T&B Wijk aan Zee / Ledenadministratie en Contributie

Ledenadministratie en Contributie

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie is berekend op jaarbasis en dient bij voorkeur betaald te worden door middel van automatische incasso. Bij betaling via overboeking wordt per overboeking € 0,25 administratiekosten berekend.

Iedereen die lid wordt van de vereniging dient tevens lid te worden van de Nederlandse Badminton Bond. De bondsbijdrage van de NBB moet worden betaald in de maand januari van het kalenderjaar of bij inschrijving. Omdat dit bedrag per jaar varieert, zal het juiste bedrag in december in het clubblad en op de website (of bij inschrijving) bekend worden gemaakt.

De vereniging heeft voor de leden een aanvullende ongevallenverzekering afgesloten. De kosten hiervan bedragen € 1,95 per lid per jaar. Dit dient tevens in de maand januari betaald te worden.

Aspirant-leden hebben de mogelijkheid om 3x vrijblijvend te komen spelen om kennis te maken met de vereniging en de badmintonsport. Daarna kan men zich aanmelden als lid via het invullen van het inschrijfformulier. Klik hier voor het inschrijfformulier en het machtigingsformulier.

Er bestaat een gezinskorting, waarbij vanaf het 3e gezinslid korting wordt verkregen. Deze korting is 20% voor het 3e, 30% voor het 4e en 50% voor het 5e verschillende lid uit een gezin wonende op hetzelfde adres.

Leden die niet kunnen spelen vanwege persoonlijke omstandigheden blijven gewoon contributie verschuldigd; vrijstelling van contributie geldt alleen voor (na overleg met de penningmeester):
– Personen die 1 jaar of langer niet kunnen spelen vanwege studie
– Zwangerschappen
– Speciale situaties, alleen na overleg met het bestuur.

Samenvattend zijn de kosten van lidmaatschap als volgt:
Inschrijfgeld € 2,50 eenmalig
Contributie € 10,25 per maand of € 114,– per jaar
Bondsbijdrage + verzekering € 27,25 per jaar
Competitiebijdrage € 11,50 per jaar (indien van toepassing)

Opzeggen lidmaatschap

Mocht u willen opzeggen dan moet dit schriftelijk gebeuren bij de ledenadministratie of het secretariaat. U heeft een opzegtermijn van 2 maanden, ingaande op de 1e dag van de nieuwe maand volgend op uw schriftelijke opzegging

Top